Hotline: 0902161087
Nhắn tin facebook Zalo: 0902161087 SMS: 0902161087

So Sánh Dự Án

Các loại diện tích nhà phố, biệt thự của dự án Biên Hoà New City

Các loại diện tích nhà phố, biệt thự của dự án Biên Hoà New City

TỔNG QUAN THÔNG TIN DỰ ÁN BIÊN HOÀ NEW CITY :

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành

TIỆN ÍCH KHU ĐÔ THỊ BIÊN HOÀ NEW CITY : 

Các Loại Diện Tích Nhà Phố Trong Tiểu Khu 

TIỂU KHU PHÚ GIA

Khu Phú Gia 1 :

 • PG1-1, PG1-4 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 19,69*20 = 393,8m2
 • PG1-2, PG1-3 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 15*20 = 300 m2
 • PG1-5 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 22*44 = 880 m2
 • PG1-6, PG1-7 mỗi khu có 18 nền biệt thự diện tích 15*20 =300 m2
 • PG1-8, PG1-11 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG1-9, PG1-10 mỗi khu có 26 nền biệt thự diện tích 6*20 =120 m2

Khu Phú Gia 2 : 

 • PG2-1, PG2-5 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG2-2, PG2-6 mỗi khu có 40 nền nhà phố diện tích 6*20 =120 m2
 • PG2-3, PG2-4,PG2-7,PG2-8  mỗi khu có 39 nền nhà phố diện tích 6*18 =108 m2
 • PG2-9 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 =100 m2

Khu Phú Gia 3 : 

 • PG3-1,PG3-2,PG3-6,PG3-7 mỗi khu có 39 nền nhà phố diện tích 6*18 =108 m2
 • PG3-3,PG3-8 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 6*20 =120 m2
 • PG3-4,PG3-9,PG3-10 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG3-5 mỗi khu có 16 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • PG3-11 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 5*20 =100 m2
 • PG3-12 mỗi khu có 44 nền nhà phố diện tích 5*20 =100 m2

TIỂU KHU VĨNH QUÝ

Khu Vĩnh Quý 1 : 

 • VQ1-1 mỗi khu có 17 nền biệt thự diện tích 15*25 = 375 m2
 • VQ1-2, VQ1-3 mỗi khu có 14 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • VQ1-4,VQ1-5  mỗi khu có 34 nền nhà phố 5*20 = 100m2
 • VQ1-6 ,VQ1-7,VQ1-8,VQ1-9 mỗi khu có 49 nền nhà phố 5*20 = 100m2
 • VQ1-10 mỗi khu có 32 nền nhà phố 5*20 = 100m2
 • VQ1-11 mỗi khu có 44 nền nhà phố 5*20 = 100m2

Khu Vĩnh Quý 2 : 

 • VQ2-1 mỗi khu có 18 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • VQ2-2 mỗi khu có 4 nền biệt thự diện tích 15*25 = 375 m2
 • VQ2-3 mỗi khu có 7 nền biệt thự diện tích 12*25 = 300 m2
 • VQ2-4,VQ2-5,VQ2-6,VQ2-7,VQ2-8,VQ2-9,VQ2-10 mỗi khu có 44 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • VQ2-11 mỗi khu có 4 nền biệt thự diện tích 15*30 = 450 m2

TIỂU KHU MỸ AN 

Khu Mỹ An 1 : 

 • MA1-1 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*18,5 = 92,5 m2
 • MA1-2 mỗi khu có 34 nền nhà phố diện tích 5*18,5 = 92,5 m2
 • MA1-3 mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*18 = 90 m2
 • MA1-4 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*18 = 90 m2
 • MA1-5 mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*19 = 95 m2
 • MA1-6 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*19 = 95 m2
 • MA1-7 mỗi khu có 50 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA1-8 mỗi khu có 8 nền biệt thự diện tích 13.5 *24 = 324 m2

Khu Mỹ An 2 :

 • MA2-1 mỗi khu có 35 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-2 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-3 , MA 2-4 mỗi khu có 34 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-5 mỗi khu có 5 nền biệt thự  diện tích 19*33 = 627 m2
 • MA2-6 mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-7 mỗi khu có 34 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • MA2-8 mỗi khu có 6 nền biệt thự diện tích 14*20= 280 m2
 • MA2-9 mỗi khu có 12 nền biệt thự diện tích 15*20= 300 m2
 • MA2-10 mỗi khu có 6 nền biệt thự diện tích 14*20= 280 m2
 • MA2-11 mỗi khu có 6 nền biệt thự diện tích 22.5*32= 720 m2

TIỂU KHU KHANG THỊNH

Khu Khang Thịnh 1 : 

 • KT1-1 mỗi khu có 5 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-2, KT1-3  mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-4 mỗi khu có 50 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-5 mỗi khu có 35 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-6 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-7 mỗi khu có 36 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-8 mỗi khu có 40 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-9 mỗi khu có 39 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-10 mỗi khu có 31 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT1-11 mỗi khu có 50 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2

Khu Khang Thịnh 2 : 

 • KT2-1, KT2-3 mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT2-2 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT2-4 mỗi khu có 22 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT2-5 mỗi khu có 9 nền biệt thự diện tích 15*20 = 300 m2
 • KT2-6 mỗi khu có 4 nền biệt thự diện tích 17*20 = 340 m2

Khu Khang Thịnh 3 : 

 • KT3-1 mỗi khu có 42 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-2 mỗi khu có 33 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-3 mỗi khu có 40 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-4, KT3-6 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • KT3-5 mỗi khu có 13 nền biệt thự diện tích 12*20 = 120 m2
 • KT3-7 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 17*20 = 340 m2
 • KT3-8 mỗi khu có 14 nền biệt thự diện tích 12*20 =240 m2
 • KT3-9 mỗi khu có 5 nền biệt thự diện tích 12*25 = 350 m2

TIỂU KHU HƯNG VƯỢNG 

Khu Hưng Vượng 1 : 

 • HV1-1 mỗi khu có 22 nền biệt thự diện tích 12*20 = 240 m2
 • HV1-2, HV1-3 mỗi khu có 48 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-4 mỗi khu có 16 nền biệt thự diện tích 12*22 = 264 m2
 • HV1-5 mỗi khu có 10 nền biệt thự diện tích 12*22 = 264 m2
 • HV1-6 mỗi khu có 28 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-7 mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-8, HV1-11  mỗi khu có 26 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV1-9, HV1-10  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2

Khu Hưng Vượng 2 :

 • HV2-1  mỗi khu có 44 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-2  mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-3, HV2-4, HV2-5  mỗi khu có 42 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-6  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-7  mỗi khu có 30 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-8  mỗi khu có 17 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-9  mỗi khu có 36 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV2-10  mỗi khu có 9 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2

Khu Hưng Vượng 3 :

 • HV3-1  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV3-2, HV3-4, HV3-6  mỗi khu có 25 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV3-3, HV3-5  mỗi khu có 28 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2
 • HV3-7  mỗi khu có 17 nền biệt thự diện tích 12*20 = 240 m2
 • HV3-8  mỗi khu có 10 nền nhà phố diện tích 12*20 = 240 m2
 • HV3-1  mỗi khu có 32 nền nhà phố diện tích 5*20 = 100 m2

PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN BIÊN HÒA NEW CITY : 0902 16 10 87

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỊA ỐC HƯNG THỊNH LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTYX ( THÀNH VIÊN HƯNG THỊNH CORP )

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Tra DNAI.LIS sẽ biết tất tần tật về khu đất Đồng Nai

Chỉ cần mất khoảng 2.000 đồng thông qua ứng dụng DNAI.LIS, người mua bất...

Đọc tiếp
Property X | Cộng Sự
by Property X | Cộng Sự

Những con số phản ánh về thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2021

Trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, thị trường...

Đọc tiếp
Property X | Cộng Sự
by Property X | Cộng Sự

Hình ảnh tiến độ thực tế Bien Hoa Universe Complex tháng 07.2021

Căn hộ Bien Hoa Universe Complex sở hữu vị trí đắt giá ngay trung tâm TP.Biên Hòa,...

Đọc tiếp
Property X | Cộng Sự
by Property X | Cộng Sự